За своя екип в Централно Управление, Компанията търси да назначи:

 

ЮРИСКОНСУЛТ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

-  Образование: висше юридическо;

-  Придобита юридическа правоспособност;

-  Професионален опит в областта на застраховането  - минимум 3 години;

-  Опит в процесуалното представителство;

-  Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо владеене;

-  Компютърна грамотност: MS Office, Internet, умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;

-  Комуникативност, прецизност, аналитично мислене, отговорност, организираност, внимание към детайлите, лоялност, умение за приоритизиране на задачи, спазване на срокове;

-  Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

-  Административно-правно обслужване на застрахователното дружество;

-  Изготвяне и съгласуване на договори, споразумения, общи условия и вътрешни за дружеството актове – заповеди, инструкции и др.;

-  Изготвяне на искови молби, жалби, становища, писма и др.;

-  Процесуално представителство;

-  Участие в дейността по обработка на ликвидационни преписки;

-  Подготвяне на документация за участие в обществени поръчки;

-  Извършване на консултации и изготвяне на документи във връзка с трудовите правоотношения на служителите;

-  Участие в работни групи и комисии.

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

-  Възможност за професионално и кариерно развитие;

-  Стимулиращо възнаграждение;

-  Възможност за доказване и обогатяване на професионалните умения.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 17.01.2020 г. на имейл   office@assetins.bg.

 

Само преминалите предварителния подбор по документи ще бъдат поканени на интервю, в срок до 31.01.2020 г.

 Обработването, използването и съхраняването на лични данни в процеса по подбор се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. ЗАД “ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС” АД, в качеството си администратор на лични данни, гарантира пълна защита на конфиденциалността на кандидатурите.

 


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн