Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
 
 
Застраховката осигурява 24 часово съдействие и помощ при необходимост от ползване на медицинска помощ, лечение или  транспорт на застрахованите лица в случай на злополука, акутно заболяване и спешно зъболечение, по време на пътуването или престоя му в чужбина.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България.
Териториално покритие: Цял Свят, с изключение територията на Република България.
Партнираща асистираща компания по застраховката е „Еврокрос България“ ЕООД.
  1. За кого е предназначена?
Застраховат се здрави лица, на възраст до 70 години.
Лица на възраст над 70 години се застраховат по основните рискове и утежнен риск, след съгласуване със Застрахователя.
Лица под 14 годишна възраст не се застраховат за риска „Смърт вследствие злополука“.
При специални условия и с разрешение на Застрахователя се застраховат лица с установена трайна загуба на работоспособност /инвалидност/ над 50% включително.
  1. Покрити рискове
  • Основни рискове:
Медицински разноски вследствие злополука, акутно заболяване, спешно зъболечение, или репатриране.
  • Допълнителни рискове:
 - Смърт вследствие злополука;
 - Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 - Дневни пари за болничен престой;
 - Разходи свързани с правна защита;
 - Кражба на личен багаж;
 - Гражданска отговорност към трети лица за причинени от Застрахования имуществени или неимуществени вреди и др.
  • Специални /специфични/ рискове, които са обект на допълнително договаряне:
- Спасителни разноски;
- Разходи, свързани с престой под задължителна карантина;
- Разходи за оказана медицинска помощ, свързана с отвличане на Застрахования;
- Доставка на лекарства;
- Разходи за болногледач /в дома/ след оперативно лечение;
- Разходи за посещение на медицинска сестра /в дома/ при предписани манипулации след болнично лечение;
- Кражба на документи, кредитни карти и др.
  1. Срок на застраховката
Срокът на застраховката е от 1 ден до 1година, в зависимост от продължителността на пребиваването на Застрахования извън територията на Република България.
Застраховката може да се сключи като мултитрип полица за срок от 1 година, покриваща многократни пътувания на застрахованото лице до избрана продължителност за всяко едно пътуване в рамките на застрахователната година.
  1. При настъпване на застрахователно събитие
При  настъпване на застрахователно събитие Застрахованият трябва да се  свърже с  асистиращата компания „Еврокрос Асистанс България“ на денонощната телефонна линия за клиенти на „Асет Иншурънс“: + 359 2 8043905.
 
 
 

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн