Застрахователна сума
Обект на застраховане Застрахователна сума
Недвижимо имущество 10 000
Движимо имущество 1 500
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 20 000
Движимо имущество 2 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 30 000
Движимо имущество 3 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 40 000
Движимо имущество 4 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 50 000
Движимо имущество 5 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 10 000
Движимо имущество 1 500
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 20 000
Движимо имущество 2 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 30 000
Движимо имущество 3 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 40 000
Движимо имущество 4 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 50 000
Движимо имущество 5 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 10 000
Движимо имущество 1 500
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 20 000
Движимо имущество 2 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 30 000
Движимо имущество 3 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 40 000
Движимо имущество 4 000
Гражданска отговорност 1 000
Недвижимо имущество 50 000
Движимо имущество 5 000
Гражданска отговорност 1 000
Застрахователна премия:

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн