ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ "ОБРАЗЦОВ ДОМ"

Покрити рискове

Основно покритие:

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части или товари, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, измокряне вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни инсталации или от забравени кранове и чешми при неритмично водоснабдяване, гражданска отговорност към трети лица.


Разширено покритие:

Основно покритие + Свличане и срутване на земни пластове, земетресение.


Пълно покритие:

Основно покритие + Разширено покритие + Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, кражба чрез взлом, късо съединение, чупене на стъкла на прозорци (до 1% от застрахователната сума за недвижимото имущество).

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн