ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”,
СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
 
 
  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Застрахова  се гражданската отговорност на собственици на морски, речни, езерни и движещи се по канали плавателни съдове.
Застраховката се сключва с физически и юридически лица с постоянно местоживеене и седалище в Република България и притежаващи на законно основание плавателни съдове.
 
  1. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
 
Предмет на застраховката са имуществени и неимуществени вреди, причинени от Застрахования на трети лица във връзка с притежаването и използването на плавателни съдове.
 
  1. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
 
Отговорността на Застрахователя възниква в случаите, когато собственикът на застрахования плавателен съд по тези общи условия, бъде задължен да заплати щети и вреди, в следствие на:
Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд; или  с пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура, веха или комуникационни кабели;
  • Причинена смърт и телесно увреждане на трети лица, извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка.
  • Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен съд на Застрахования и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/ съоръжения;
  • Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн