ВРЕМЕННИ МЕРКИ

18 Март 2020 г.

ВРЕМЕННИ МЕРКИ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

Осъзнатата необходимост от отговорно прилагане на мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус Covid – 19 обединява всички ни.

В настоящия момент здравето на всеки един от нас зависи от нашата способност да бъдем солидарни, а отговорността към безопасността на другия е най-ефективното средство да опазим себе си.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19, ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД въвежда следните промени в работните процеси:

ОБЩИ МЕРКИ

Непрекъсваемостта на процесите на работа на всички звена на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД се гарантира чрез адекватни мерки на вътрешна реорганизация.

В офисите на дружеството е осигурено присъствие на служители, работещи в условия на повишени мерки за сигурност, в стандартното работно време.

За служителите, които работят пряко с клиенти, са предвидени всички необходими за предпазване на здравето средства.

Служителите, които не работят непосредствено с клиенти, преминават в дистанционен работен режим.

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ

За застрахователните събития, настъпили в периода на извънредно положение (13 март 2020 г. до 13 май 2020 г.) ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД удължава срока за завеждане на претенция с 14 календарни дни, считано от датата на отпадане на извънредното положение.

Удължаването на срока за предявяване на претенции не се отнася за събития по рисковете „Кражба“, “Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване определени в съответните общи условия по застраховките.

Ликвидационните центрове функционират в стандартно работно време, при мерки за безопасност, както следва:

¶  Едновременно присъствие на неповече от един клиент във фронт-офис. Присъствието на двама се допуска с разрешение на служител, след преценка на обективната необходимост от това.

¶  Спазвайте указанията за влизане в офисите поединично, изчаквайте Вашия ред извън офиса, на дистанция не по-малко от 2 метра един от друг.

¶  Режимът за почистване и дезинфекциране на помещенията, в които има движение на повече хора е засилен, поради което е възможно да се наложи да изчакат повече от планираното време.

¶  До помещенията на дружеството няма да бъдат допускани лица, за които бъдат установени признаци на здравословно неразположение.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ / ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ

ЗА КЛИЕНТИ

Свържете се с наш служител или Вашия посредник по телефона и уточнете параметрите на застрахователния договор чрез размяна на имейли. След конкретизирането им, застрахователният договор ще бъде подготвен за подписване от Ваша страна, за което ще бъдете уведомен. При подписването на договора нашият представител ще Ви уведоми за допълните действия, които следва да бъдат извършени (оглед, опис и др.), като ще можете да определите времето и условията за тяхното извършване.

Когато е възможно да бъде избегнато лично Ви присъствие ще използваме куриерски услуги за обмен на документи.

Плащане на вноски можете да извършите по следните банкови сметки на дружеството:

IBAN: BG53IABG80981002707802

BIC: IABGBGSF

Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Централен

Задължително в платежното нареждане, като основание изпишете номерът на застрахователния договор (полица)

 

Можете да ни уведомите за настъпило застрахователно събитие на имейл адрес office@assetins.bg, като посочите:

-          Номер на застрахователен договор

-          Кратко описание на настъпилото събитие

-          Телефон за контакти

При получаване на всичката нужна информация, ние ще заведем Вашата претенция, а номерът й ще ви изпратим на имейла, от който сме получили уведомлението.

На номер 0700 12 077 ще отговорим на всичките Ви въпроси относно сключването на договорите, възможностите за подновяване и плащане на застрахователни договори, ще Ви окажем пълно съдействие при настъпване застрахователно събитие и завеждане на застрахователна претенция.

Нека не се поддаваме на паника, а да останем отговорни и подходим с разбиране към тази нова за всички ни ситуация.

                                                                                   

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн