Удължава се срокът за завеждане на застрахователни претенции

16 Март 2020 г.

Удължава се срокът за завеждане на застрахователни претенции в рамките на две
седмици след отмяна на извънредното положение, считано до края на месец май 2020 г., с изключение
на рисковете „Кражба“, „Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите
условия по застраховките.


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн