Вид на МПС
Възраст на МПС
Покрити рискове, съгласно клауза
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (Стойност на автомобила)
Брой вноски
Наличие на ГО в Аsset Insurance
Новозастраховано МПС в Аsset Insurance

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн