Цените са с начислена отстъпка!
Вид на МПС
Тарифна таблица по задължителна застраховка ГО
C CA CB
Tарифна таблица по задължителна застраховка ГО
ПРОВИНЦИЯ
Tарифна таблица по задължителна застраховка ГО с включена Зелена карта
C CA CB
Tарифна таблица по задължителна застраховка ГО с включена Зелена карта
ПРОВИНЦИЯ
Размер на доплащането при управление на МПС на територията на Трети държави
ЕДНОКРАТНО ПЛАЩАНЕ
Премия, в т.ч. за ГФ, ОФ, стикер и данък
Леки автомобили до 1400 куб. см. вкл. 230.00 196.25 38.85
Леки автомобили над 1400 куб. см. до 1600 куб. см. вкл. 230.00 199.73 39.78
Леки автомобили над 1600 куб. см. до 1800 куб. см. вкл. 240.00 203.21 39.78
Леки автомобили над 1800 куб. см. до 2000 куб. см. вкл. 250.78 211.25 43.10
Леки автомобили над 2000 куб. см. до 2500 куб. см. вкл. 300.00 256.25 46.41
Леки автомобили над 2500 куб. см. 350.00 290.93 46.41
Електромобил 208.94 181.00 32.13
Мотопеди до 50 куб. см., мотоциклети и АТВ 160.63 46.41
Мототриколки 160.63 46.41
Багажни и къмпинг ремаркета 114.62 24.99
Товарни автомобили до 1.5 т. товароносимост 293.28 276.65 106.08
Товарни автомобили над 1.5 т. до 3.5 т. товароносимост 350.00 114.24
Товарни автомобили над 3.5 т. до 5.0 т. товароносимост 410.00 128.52
Товарни автомобили над 5.0 т. до 10.0 т. товароносимост 940.00 128.52
Товарни автомобили над 10.0 т. до 20.0 т. товароносимост 1565.00 296.31
Товарни автомобили над 20 т 2100.00 307.02
Седлови влекач без прикачни устройства 5100.00 878.22
Товарни ремаркета до 10 т 157.07 53.55
Товарни ремаркета над 10 т 157.07 277.87
Автобуси до 20 места 603.17 142.80
Автобуси над 20 места до 40 места 1250.25 142.8
Автобуси над 40 места 2168.25 192.78
Тролейбуси, трамвайни мотриси 439.48 ---
Строителна, земеделска и горска техника и вътрешнозаводски транспорт 149.55 ---
Застрахователна премия:
При разсрочено плащане няма завишение на получената застрахователна премия

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн