За своя екип в Централно Управление, Компанията търси професионалист за позицията счетоводител:

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Образование: висше икономическо с образователно-квалификационна степен „магистър“;

- Професионален опит в изготвяне или одитиране на баланси на застрахователни компании  - минимум 2 години;

- Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо владеене;

- Компютърна грамотност: MS Office, Internet, умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;

- Специфични познания: познания по Международни Стандарти за Финансова Отчетност,   познания на нормативните актове в областта на Европейското законодателство и регулативни разпоредби за финансовото отчитане на застрахователна дейност;

- Комуникативност, прецизност, аналитично мислене, отговорност, организираност, внимание към детайлите, лоялност, умение за приоритизиране на задачи, спазване на срокове;

- Желание за работа и професионално развитие в областта на финансовото отчитане на застрахователните компании съгласно МСФО и Европейските директиви;

-  Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

-  Участие в изготвяне и внедряване на процедури по преминаване към отчетност по предстоящия за приемане и влизане в сила от нов МСФО 17;

-  Подготвяне счетоводни справки и доклади за резултатите от дейността,  за  изготвянето на  отделен счетоводен баланс в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( Платежоспособност II );

-  Координиране и участие в процеса на изготвяне на различни представяния, финансови анализи и отчети за дейността на дружеството;

-  Извършване на постоянен анализ на счетоводната отчетност на дружеството, оценяване възможностите за подобрения и изготвяне на проекти за подобрение на процесите за постигане на максимална оптимизация;

-  Изготвяне на справки и други счетоводни документи за ръководството на Дружеството;

-  Участие в актуализиране на счетоводната политика на Дружеството в съответствие с промените в действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти;

-  Изготвяне на необходимите анализи в подготовката по обсъждане и приемане на три годишен план за дейността.

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

-  Възможност за професионално и кариерно развитие;

-  Стимулиращо възнаграждение;

-  Възможност за доказване и обогатяване на професионалните умения.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 17.01.2020 г. на имейл   office@assetins.bg.

 

Само преминалите предварителния подбор по документи ще бъдат поканени на интервю, в срок до 31.01.2020 г.

 Обработването, използването и съхраняването на лични данни в процеса по подбор се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. ЗАД “ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС” АД, в качеството си администратор на лични данни, гарантира пълна защита на конфиденциалността на кандидатурите.

 


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн