Застраховка „Асет Удобство“
за картодържателите на Интернешънъл Асет Банк АД


СИГУРНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ, ЗАЩИТА: УДОБСТВО

От 01.05.2016 г. всички картодържатели на Интернешънъл Асет Банк АД могат да се възползват от нов застрахователен продукт, разработен от ЗАД "Асет Иншурънс" АД специално за тях. Застраховка Асет Удобство осигурява защита в случай на злоупотреба с открадната или загубена банкова карта, както и понесени допълнителни финансови загуби във връзка със загубата или кражбата.
 

Асет Удобство е картов застрахователен продукт, който предлага следните застрахователни покрития:

  • възстановяване на финансови загуби при неправомерно дебитиране на банкова карта в резултат на кражба или загуба;
  • покриване на непредвидени финансови разходи за подмяна на лични документи, загубени или откраднати заедно с банковата карта;
  • покриване на непредвидени разходи за подмяна на ключове (и брави), загубени или откраднати заедно с банковата карта;
  • защита на определени покупки, заплатени със застрахованата банкова карта.
Продуктът се предлага в три нива на покритие:
ПОКРИТИЕ Застрахователна сума в лева
Вариант I Вариант II Вариант III
Злоупотреба с изгубена или открадната банкова карта 1 200 2 000 4 000
Изгубени или откраднати лични документи 100 100 100
Изгубени или откраднати ключове 300 300 300
Защита на покупки при Кражба чрез взлом или Грабеж 1 500 1 500 1 500

 

Застраховка Асет Удобство се сключва само в банковите офиси на Интернешънъл Асет Банк АД за срок от 12 месеца, с опция за автоматично подновяване след това. В случай че клиент избере да застрахова втора или следваща притежавана от него банкова карта, той ще може да го направи на преференциална цена.

Брошура на застраховка "Асет Удобство"
Общи условия по застраховка "Асет Удобство"

 

За повече информация относно продуктите, услугите и промоционалните условия, клиентите могат да посетят клоновата мрежа на Банката, да се обадят на националния телефон 0800 12 422 (безплатно от цялата страна за абонати на фиксираната мрежа на Виваком) или на интернет страницата на банката www.iabank.bg.

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн